Ki Chada Usalai – Damber Nepali 

(संसार कि राम्री ठान्थे तिमीलाई )२  भाग्यमानी रहिछु भन्थे आफैलाई  माया गर्छौ म भन्दा धेरै उसलाई  दुईजना मध्ये रोज्छौ तिमी कसलाई  (कि छाड उसलाई कि मार मलाई...)२  (मुटुको टुक्रा ठान्थे…