Hurukkai Bhaye Ma – Rajesh Payal Rai, Dayahang Rai, Alisha Rai

Video https://www.youtube.com/watch?v=nybbwEg6qYE Lyrics सेवा छ भन्छु सुन्दैनौ सेवान्ने भन्छु गुन्दैनौ, के भो लौ ! सेवा छ भन्छु सुन्दैनौ सेवान्ने भन्छु गुन्दैनौ ए सिम्मौ, के भो नि कुन्नी ? कसो भो…

Paranai Dinchhu – Melina Rai, Hari Lamsal

Video https://www.youtube.com/watch?v=VVrGNGBqmgU Lyrics हाँस भन हाँसी दिन्छु रोउ भन रोइ दिन्छु माग तिमी मसंग जे छ परानै मागे परानै दिन्छु परानै दिन्छु मुरी कुइन्टल चाहीदैन मायाँ साँचो हो भने चुट्की…