Jadaichhu Aba Chadi – The 1974 A D

जाँदैछु अब छाडि टाढा तिमीलाई  तिमीलाई...  ति बाचा बन्धनहरु सारा सुम्पिएर  तिमीलाई...  (बाधिदैछु यो संसारको रीतमा  गाउँदैछु यो बिछोडको गीतलाई )२  नरुनु अब पुग्यो अझै आँखा  छोपि छोपि आउने छैन …