Sochnu Dherai Soche – Jems Pradhan 

(सोच्नु धेरै सोचे अब  सोच्न केहि सक्दिन  गर्नु धेरै गरे अब  गर्न केहि सक्दिन तिमीलाई  तिमीलाई ..... तिमीलाई .....) २  (बद्लियौ तिमी आजकल  समय को रितु झै  धेरै पटक छाडिगयौ …