Kahin  Katai – Jagdish Samal 

( कहिँ कतै तिम्रो जीवनमा, वर्षातको भेल उर्लिए भने )२  पूर्णिमाको जून हेर्दै,तारासँग भुल्ने गर  हुँ पूर्णिमाको जून हेर्दै,तारासँग भुल्ने गर  कहिँ कतै तिम्रो जीवनमा, वर्षातको भेल उर्लिए भने  (कहिँ…