Papi Mayale – Pramod Kharel

(डुबायो पापी मायाले )९  (डुबौंला प्रितमा भन्थे  डुबायो पापी मायाले )२  (डुबायो पापी मायाले )५  (रमाउँला प्रितमा भन्थे  रुवायो पापी मायाले )२  थिएँ म गर्भमा एक्लै...  एक्लै एक्लै एक्लै...  [(थिएँ…

न बिर्से तिमीलाई न पाए तिमीलाई – अन्जु पन्त 

न बिर्से तिमीलाई न पाए तिमीलाई-२  बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई-२  न बिर्से तिमीलाई न पाए तिमीलाई-२  बिना अर्थ दिलमा सजाए तिमीलाई-२  त्यो यात्रा सुनौलो-४  अनि साथ तिम्रो  त्यो यात्रा…

Paapi Maya  – Pramod Kharel 

(डुबायो पापी मायाले )९ (डुबौंला प्रितमा भन्थे  डुबायो पापी मायाले )२  (डुबायो पापी मायाले )५  (रमाउँला प्रितमा भन्थे  रुवायो पापी मायाले )२  थिएँ म गर्भमा एक्लै...  एक्लै एक्लै एक्लै...  [(थिएँ म…