Maya Timi – Dr. Pilot Band

(माया तिमी बिदेशै हुँदा डाँडा काँडा रसायो म रुँदा)---२ लेक फुल्छ गुँरास सम्झेरै रुन्छ मन हुन्छ उदास माया तिमी याद आउँछ तिमी हामी लेक बेसी डुलेको ---२ हँसिया नाम्लो डोको…