Soi Dhole Soi – Dhiraj Rai

ओ ओ नाना नाना हो दिंगगल्मा  पारुहांगलाई पैसा राखी उसैलाई मागेको  सुम्निमाको कसम खान्छु,छैन है ढाँटेको  धरानैम सँगसँगै चण्डी नाचेको,  बुढासुब्बा बाँसैभरि प्रीति गाँसेको  ए नानु-ए नानु लौन हो मन…