Pipal Pate Bainyu – Prakash Ojha 

(उकालीको त्यो चिसो पानी )२  (पिपल पाते बैन्यु हातैले पिउँला )२  (हातमा चुरा हरियो पोते )२  (पिपल पाते बैन्यु किनेर दिउँला )२  (मोरङ्गै पारी बुधबारे बजार )२  (पिपल पाते बैन्यु…