Hatne Hoina – Axis Band

हट्ने होइन डटी लड्ने  नेपालीको बानी हुन्छ  कहिले नझुक्ने शीर उभेको  स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ  विश्वको कुना काप्चामा खोज  नेपालीको मुटुमा खोज  (त्यहाँ सिङ्गो नेपाल हुन्छ  त्यहाँ राजारानी हुन्छ) 2  श्रीपेचको…