Timi Aauna Malai – Aastha

तिमी आउन मलाई भेट्न, तेही पुरानो ठाँउमा पर्खि बस्ने छु तिमीलाई, सन्धै सन्धै म देखेन भने तिमीले, हेर्नु आफ्नै आँखामा भेटेन भने तिमीले, खोज्नु आफ्नै मुटुमा म सँधै तिम्रो छेउमा…