Sansari Maya

संसारी माया विचित्रमरेर के पो लान्छ रनगर व्यर्थै लोभी मनछोडेर जान्छ व्यर्थैको धनआखेरी एक पेट खानु छहाँसी खुशी जीउँनु छअधर्म कहिल्यै नसोच्नुसके पुण्य कमाउँनुअधर्म कहिल्यै नसोच्नुसके पुण्य कमाउँनु हरियाली रानी…

Shiva Tandava

जटा टवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थलेगलेऽवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्ग तुङ्ग मालिकाम्डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयंचकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्जटा कटा हसंभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरीविलो लवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनिधगद् धगद् धगज्ज्वलल् ललाट पट्ट पावकेकिशोर चन्द्र शेखरे…