Maya Pirati

मलाई माया पिरतीऐऊ! माया पिरतीलाउँ कि नलाउँ दोमन भोआधाउधी जोवन कोमाया पिरतीऐऊ! माया पिरतीलाउँ कि नलाउँ दोमन भोआधाउधी जोवन कोऐँठन भोमलाई माया पिरतीऐऊ! माया पिरतीभाको माया हुन्न रैछ थीरफेरि लाको…

Sansari Maya

संसारी माया विचित्रमरेर के पो लान्छ रनगर व्यर्थै लोभी मनछोडेर जान्छ व्यर्थैको धनआखेरी एक पेट खानु छहाँसी खुशी जीउँनु छअधर्म कहिल्यै नसोच्नुसके पुण्य कमाउँनुअधर्म कहिल्यै नसोच्नुसके पुण्य कमाउँनु हरियाली रानी…