Lajayera

Lajayera , Eklai Kina Lajayera, Eklai Kina Baseki Mayaaalu

Aba chhata choda eklai , naodhaa mayalu

kaapieko haat samaai yaadharuko naya ghar banaai

Ek fera boli heraana mayaalu mayaalu

Aba ta badhieko kesha khola

Aaaba ta lazaeko najar yeta modaa

Aaaba ta lazaeko najar yeta modaa

Ani manka kura bistaraai pokhaaa

Lamo yaatra sang sangai hidaa

Kaapieko Haat samaai yaadharuko naya ghar banaai

Ekfera boliherana mayaalu mayaaalu

Eti kina hatasinchau, aaaa yeti kina aatinchaau

Eti kina hatasinchau, aaaa yeti kina aatinchaau

Aba dherai nasataaau , mero jiban ma khusi bani aau

kaapieko haat samaai yaadharuko naya ghar banaai

Ek fera boli heraana mayaalu mayaalu

Lajayera, Eklai Kin Lajayera, Eklai Kina Baseki Mayaalu