Yo Dajuko

यो दाजुको मिरमिरे आँखा

मिरमिरे आँखा

कस्तो मेरो बिगार्यो दिमाग

नरोऊ मायालु

मिरमिरे आँखा

मिरमिरे आँखा

कस्तो मेरो बिगार्यो दिमाग

नरोऊ मायालु

यो बहिनीको सुरिलो भाकाले

सुरिलो भाकाले

छाती चिर्यो गाजलु आँखाले

नरोऊ मायालु

सुरिलो भाकाले

सुरिलो भाकाले

छाती चिर्यो गाजलु आँखाले

नरोऊ मायालु

करिमामा नभाको कुरा

नभाको कुरा

बल गरेर हुदैन हजुर

नरोऊ मायालु

नभाको कुरा

नभाको कुरा

बल गरेर हुदैन हजुर

नरोऊ मायालु

गरिबले लाएको डोरो

लाएको डोरो

डोरो छिन्यो मन भयो एकहोरो

नरोऊ मायालु

लाएको डोरो

लाएको डोरो

डोरो छिन्यो मन भयो एकहोरो

नरोऊ मायालु

यो दाजुले हित गर्‍यो सित

हित गर्‍यो सित

अखिरीमा जुग जाने को सित

नरोऊ मायालु

हित गर्‍यो सित

हित गर्‍यो सित

अखिरीमा जुग जाने को सित

नरोऊ मायालु

लालु पाते फुलेर लाल भयो

फुलेर लाल भयो

आज मेरो जोगीको चाल भयो

नरोऊ मायालु

फुलेर लाल भयो

फुलेर लाल भयो

आज मेरो जोगीको चाल भयो

नरोऊ मायालु

खाउ भने सुन्तला पानी

सुन्तला पानी

नखाउ भने दुबैको ज्यान जाने

नरोऊ मायालु

सुन्तला पानी

सुन्तला पानी

नखाउ भने दुबैको ज्यान जाने

नरोऊ मायालु

दुबैको ज्यान जाने

नरोऊ मायालु

दुबैको ज्यान जाने

नरोऊ मायालु