Udera Jun

udera jun chhunchhu bhanthe

tara aaja pinjadaa ko chari bhachha jiwan….

jugau juga jiuchhu bhanthe

tara aaja aafnai kakhma [ mari rachha jiwan ] x2

udera jun chhunchhu bhanthe

tara aaja pinjadaa ko chari bhachha jiwan….

jugau juga jiuchhu bhanthe

tara aaja aafnai kakhma [ mari rachha jiwan ] x2

hridaya ko bagaicha ma priti ropeko thiye

hridaya ko bagaicha ma priti ropeko thiye

mag magaune ful fulaune, sapana dekheko thiye

sapana dekheko thiye

sapana dekheko thiye

sapana sabai tuti gaye

aaja bholi aankha bata bagi rachha jiwan

jugau jug jiuchhu bhanthe

tara aaja aafnai kakhma mari racha jiwan

mari racha jiwan

hoooo……… haaaaaa…..aaaa

jiuna bhani mutu saate jhanai mari gaye

jiuna bhani mutu saate jhanai mari gaye

jado chhekna aago fuke tesmai pari gaye

tesmai pari gaye

tesmai pari gaye

bagera sagar pugchhu bhanthe

tara aaja bagarko dhungaa sari bhaachha jiwan

jugau juga jiuchhu vanthe

tara aaja aafnai kakhma mari rachha jiwan

mari rachha jiwan

mari rachha jiwan

mari rachha jiwan

Hoooooo oooooo …….. haaaaaa..aaaaaa…….