Maya Euta Sanga

maya euta sanga,bihe euta sanga

maya euta sanga,bihe euta sanga

yestai raichha bhagya lekhne

niyam deuta sanga

hoo… yestai raichha bhagya lekhne

niyam deuta sanga

maya euta sanga.. ,bihe euta sanga…

Nachaherai Bhulnu parne

parne atit kunai kunai

hoo.. Nachaherai Bhulnu parne

atit kunai kunai

bandhan gasyo jun chai sanga

parne uskai hunai

samjhiyera bachnu parne …..

junkiri lai junai huda pani

mutu bhari ankha bhari unai

sapana euta sanga, bipana euta sanga

yestai raichha bhagya lekhne

niyam deuta sanga

hoo… yestai raichha bhagya lekhne

niyam deuta sanga

maya euta sanga.. ,bihe euta sanga…

samjhauta ki badhyeta ho

khai ke ho yo jiban yo

ho samjhauta ki badhyeta ho

khai ke ho yo jiban yo

nabane bhaa jati hunthyo

ki maya ki mann yo

bhulnai garo chhute pachhi

maya priti jhan yo

rojeko nai gumne riti

khai kasari banyo

mann chai euta sanga,

tan chai euta sanga

yestai rahechha bhagya lekhne

niyam deuta sanga

ho….

yestai rahechha bhagya lekhne

niyam deuta sanga

maya euta sanga,bihe euta sanga