Lajalu Muskan

लजालु मुस्कान ले प्रियशी

चोरि लाग्यौ मन मेरो तिमीले

लजालु मुस्कान ले प्रियेशी

चोरि लाग्यौ मन मेरो तिमीले

मायालु केहि बोलन

चाहन्छु तिमीलाई भनन

मायालु केहि बोलन

चाहन्छु तिमीलाई भनन

गाजलु आखाले हेरन

लजालु मुस्कान ले प्रियेशी

चोरि लाग्यौ मन मेरो तिमीले

डुबेर तिम्रो याद मा

रहन्छु सधै नै साथ मा

डुबेर तिम्रो याद मा

रहन्छु सधै नै साथ मा

आउन अंगाली देउन

लजालु मुस्कान ले प्रियेशी

चोरि लाग्यौ मन मेरो तिमीले