Paranai Dinchhu

हाँस भन हाँसी दिन्छु

रोउ भन रोइ दिन्छु

माग तिमी मसंग जे

परानै मागे परानै दिन्छु परानै दिन्छु

मुरी कुइन्टल चाहीदैन मायाँ

साँचो हो भने चुट्की काफी

रोपनी बिघा चाहीदैन मलाई

साँचो हो भने धुर नै काफी

भन्दिन आकाशको तारा झार भनेर

भन्दिन , संगै बाँचौ संगै मरौँ भनेर

मलाई तिम्रो न्यानो मायै काफी

मलाई तिम्रो यो पल नै काफी

जाउ भन गई दिन्छु

आउ भन आई दिन्छु

माग तिमी मसंग जे

परानै मागे परनै दिन्छु

आँखा मात्र हैन मन भित्रै सजाकी छु

सीरै माथी हात राखी कसम खा छु

त्यो मनमा कतै मलाई लुकाइ देउ

हिरा मोती हैन साँचो माया देउ

जित भन जिती दिन्छु

हार भन हारी दिन्छु

माग तिमी मसंग जे

परानै मागे परानै दिन्छु