Anurodh

Yeah, listen

तिम्रो मेरो सम्बन्धको (सम्बन्धको)

सङर्घष अरू कसलाई के थाहा? (के थाहा?)

अनि तिम्रो मेरो मायाको (मायाको)

महत्व अरू कसलाई के थाहा?(के थाहा)

मेरो अस्तित्तवको कारण तिमी (कारण तिमी)

अनि तिमी नै हउ मेरो जिउनुको अर्थ

मेरो काहानिको सुरुवात तिमी

अनि तिमी नै हउ अन्तय

फेरी आउने, फेरी जाने

फेरी तिमीलाई मात्र पाउने

फेरी आउने, फेरी जाने

तिमीलाई मात्र पाउने

यही नै हो मेरो अनुरोध

हेय

तिम्रो मेरो सपना

अब एउटै रङ्ग जस्तै

जाहाँ गए नि (जाहाँ गए नि)

जाहाँ भए नि (जाहाँ भए नि)

तिमी मसंगै जस्तै

अब तिम्रो आँशु (आँशु) मेरो आँशु (आँशु)

अनि मेरो हाँसो तिम्रो हाँसो झै, yeah

दुइटा शरिर (शरिर) एउटा आत्मा (आत्मा) अन्नतको लागी

फेरी आउने, फेरी जाने

तिमीलाई मात्र पाउने

फेरी आउने, फेरी जाने

तिमीलाई मात्र पाउने

यही नै हो मेरो अनुरोध

बिन्ती गर्छु साथ कहिले नछोड

कल्पना गर्न सक्दिन हाम्रो बिछोड

यही नै हो मेरो अनुरोध

फेरी आउने, फेरी जाने

तिमीलाई मात्र पाउने

फेरी आउने, फेरी जाने

तिमीलाई मात्र पाउने

यही नै हो मेरो अनुरोध

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.