Sakdina

शून्यताको पलमा कुरिबसें

तिम्रो कल्पनामा डुबिबसें

एकान्तमा सधैं थामिबसेछु

तिम्रो चाहानामा जलिरहन्छु

सक्दिनँ अब

मानेन मेरो मन

सक्दिनँ तिमीबिना

छोड्दिनँ तिम्रो याद

अल्झिबसेछु तिम्रो यादमा

भरिदेऊ रित्तोपनलाई तिमीले

मलाई बुझाइदेऊ तिम्रो रहस्य

तड्पिबसें अँध्यारो रातमा

सक्दिनँ अब

मानेन मेरो मन

सक्दिनँ तिमीबिना

छोड्दिनँ तिम्रो याद

आँसुको यहाँ केही छैन अर्थ

व्यर्थ रहेछ तिम्रो मेरो कथा

तर किन मलाई लाग्छ तिम्रो आशा?

घट्दैन मेरो मनमा प्रेमको नसा

सक्दिनँ अब

मानेन मेरो मन

सक्दिनँ तिमीबिना

छोड्दिनँ तिम्रो याद