Nachaheko

नचाहेको हैन तिमीलाई

चाहन्थे जुनि जुनि भरीलाई

नचाहेको हैन तिमीलाई

चाहन्थे जुनि जुनि भरीलाई

[Chorus]

गर्नु तिम्रो के वास्ता

बुझेनौतिम्लेमेरो ब्यथा

नचाहेको हैनतिमीलाई

चाहन्थे जुनि जुनि भरीलाई

मेरि दिल किरानी तिमी लाई

फूल सरि सजायको थिए

मेरि दिल कि रानी तिमी लाई

फूल सरि सजायको थिए

सारा संसार भरी मा मैले

केवल तिमिलाइ नै रोजेको थिए

[Chorus]

गर्नु तिम्रो के वास्ता

बुझेनौ तिम्ले मेरो ब्यथा

नचाहेको हैन तिमीलाई

चाहन्थे जुनि जुनि भरीलाई

आँखा भरी आसु बोकेर

तिम्रै याद मा तड्पि रहेछु

आँखा भरी आसु बोकेर

तिम्रै याद मा तड्पि रहेछु

जिन्दगी येस्तै रहेछ मेरो

जहिले पनि धोका पायी रहने

[Chorus]

गर्नु तिम्रो के वास्ता

बुझेनौ तिम्ले मेरो ब्यथा

नचाहेको हैन तिमीलाई

चाहन्थे जुनि जुनि भरीलाई