Hukka Mero

हुक्का मेरो,

हुक्का मेरो, डल्ले, डल्ले

नालीनलाई खन्न, नालीनलाई खन्न

यती राम्री मोटिलाई आगि नलाई जान्न ( है!)

आगि नलाई जान्न

तल्ला घरको

तल्ला घरको, बुढा चोकी

माथ्ला घरको कुर्सी, माथ्ला घरको कुर्सी

जोवन खेर जान्छ गरी यता उती ( है!)

गरी यता उती

आकाशैको,

आकाशैको, थैलोमैलो

बदलुको घेरो, बदलुको घेरो

जता हेर्छु तिमी मात्रै कस्तो कर्म यो मेरो? ( है!)

कस्तो कर्म यो मेरो?

उकालीको,

उकालीको, चिसो पानी

खाई जाऊजाऊ लाग्छ, खाई जाऊजाऊ लाग्छ

कुरो चिनो फानो गर्न, घर आऊआऊ लाग्छ ( है!)

घर आऊआऊ लाग्छ

हुक्का मेरो

हुक्का मेरो, डल्ले, डल्ले

नालीनलाई खन्न, नालीनलाई खन्न

यती राम्री मोटिलाई आगि नलाइ जान्न ( है!)

आगि नलाई जान्न

हुक्का मेरो

हुक्का मेरो, डल्ले, डल्ले

नालीनलाई खन्न, नालीनलाई खन्न

यती राम्री मोटिलाई आगि नलाइ जान्न ( है!)

आगि नलाई जान्न ( है!)

आगि नलाई जान्न ( है!)

गरी यता उति ( है!)

गरी यता उति ( है!)

घर आऊआऊ लाग्छ ( है!)

घर आऊआऊ लाग्छ ( है!)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.