Sadhai Nai Ma Haase

सधैँ नै हाँसे तिमीलाई रुवाई,

आज सारा खुसी दिन तयार छु

तिम्रा पिरहरू ती केही मेटिएला,

जुनीभरको लागि लिन तयार छु

सधैँ नै हाँसे तिमीलाई रुवाई,

आज सारा खुसी दिन तयार छु

कहाँ मेरो भाग्य तिमीलाई पाउने,

कहाँ मेरो भाग्य तिमीलाई पाउने,

तर बाँचुन्जेल यहाँ घात गर्ने छैन

तिमी हाँसिदेऊ यो आँट नै लिएर

कुनैदिन तिम्रो साथ छोड्ने छैन

सधैँ नै हाँसे तिमीलाई रुवाई,

आज सारा खुसी दिन तयार छु

कहाँ मेरो हक तिमीलाई टिठ्याउने,

कहाँ मेरो हक तिमीलाई टिठ्याउने,

तर मृत्युसम्म गलहत्त्याउने छैन

तिमी बाँचिदेउ तिमी नै भएर

अरु धेर मलाई केही चाहिँदैन

सधैँ नै हाँसे तिमीलाई रुवाई,

आज सारा खुसी दिन तयार छु

तिम्रा पिरहरू ती केही मेटिएला,

जुनीभरको लागि लिन तयार छु

सधैँ नै हाँसे तिमीलाई रुवाई,

आज सारा खुसी दिन तयार छु