Timi Aakashko Jun

तिमी आकाशको जून भयोउ

यहाँको धुलो हुँ

तिमी फूलेको फूल भयोउ

खसेको आश हुँ

तिमी आकाशको जून भयोउ

यहाँको धुलो हुँ

[ कहाँ हुन्छ सँगम धर्ती आकाशको

कहाँ हुन्छ मिलन हाँसो रोदनको ]-2

तिमी पूर्नेको जून भयोउ

औंसिको रात हुँ

तिमी फूलेको फूल भयोउ

खसेको आश हुँ

तिमी आकाशको जून भयोउ

यहाँको धुलो हुँ

[ खसालीदेउ मलाई आँखाको पाप भनेर

नदेउ बास मलाई मुटुको धड्कन भनेर ] – 2

तिमी बिहानि किरण भयोउ

जलेको खाक हुँ

तिमी फूलेको फूल भयोउ

खसेको आश हुँ

तिमी आकाशको जून भयोउ

यहाँको धुलो हुँ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.