Timi Aakashko Jun

तिमी आकाशको जून भयोउ

यहाँको धुलो हुँ

तिमी फूलेको फूल भयोउ

खसेको आश हुँ

तिमी आकाशको जून भयोउ

यहाँको धुलो हुँ

[ कहाँ हुन्छ सँगम धर्ती आकाशको

कहाँ हुन्छ मिलन हाँसो रोदनको ]-2

तिमी पूर्नेको जून भयोउ

औंसिको रात हुँ

तिमी फूलेको फूल भयोउ

खसेको आश हुँ

तिमी आकाशको जून भयोउ

यहाँको धुलो हुँ

[ खसालीदेउ मलाई आँखाको पाप भनेर

नदेउ बास मलाई मुटुको धड्कन भनेर ] – 2

तिमी बिहानि किरण भयोउ

जलेको खाक हुँ

तिमी फूलेको फूल भयोउ

खसेको आश हुँ

तिमी आकाशको जून भयोउ

यहाँको धुलो हुँ