Mooskaan

तिमीलाई थाहा छैन

तिम्रो मुस्कान, त्यो मुस्कानले

मलाई के गर्छ?

तिम्रो मुस्कान, त्यो मुस्कानले

तिमीलाई थाहा छैन

हेर्दा, तिमीले हेर्दा मलाई

के हुन्छ? के हुन्छ?

तिमी आउँदा मुस्कुरौदै मलाई

तिम्रो नाम, तिम्रो आवाज, तिम्रो न्यानो न्यानो, न्यानो स्पर्श

मेरो हात, मेरो पाईला, सबैले तिमीलाई खोज्छ

तिमीलाई थाहा छैन, तर माया धेरै-धेरै गर्छु

मात्र तिमी हासिदेऊ

तिमीलाई थाहा छैन, तर माया धेरै-धेरै गर्छु

मात्र तिमी हासिदेऊ

तिमी आऊ फर्खेर, फर्खेर एता

तिमीलाई, तिमीलाई नहेरी

सकेन बसेर याहाँ

तिमी नहुदा, मलाई गाह्रो अफ्ट्यारो हन्छ

त्यसैले अहिले नै आउ, मुस्कुराउ, सताउ मलाई

तिम्रो नाम, तिम्रो आवाज, तिम्रो न्यानो न्यानो स्पर्श

मेरो हात, मेरो पाईला, सबैले तिमीलाई खोज्छ

तिमीलाई थाहा छैन, तर माया धेरै-धेरै गर्छु

मात्र तिमी हासिदेऊ

तिमीलाई थाहाँ छैन, तर माया धेरै-धेरै गर्छु

मात्र तिमी हासिदेऊ

तिम्रो अन्तरिक्षमा लैजाउ न मलाई पनि

तिम्रो छायाँमा बस्छु तिम्रै चन्द्रमा बनि

आकाशै भरिने गरि माया तिमीलाई म गरैउला

माया मात्र तिमी हासिदेऊ

तिम्रो अन्तरिक्षमा लैजाउ न मलाई पनि

तिम्रो छायाँमा बस्छु तिम्रै चन्द्रमा बनि

आकाशै भरिने गरि माया तिमीलाई म गरैउला

माया मात्र तिमी हासिदेऊ

आकाशै भरिने गरि माया तिमीलाई म गरैउला

माया मात्र तिमी हासिदेऊ