Ma Ta Dur Dekhi

दुर देखि आए तिम्रो नाम बोकेर X

सम्बोधन गर्दा गर्दै गई गयौ छोडेर X

दुर देखि आए तिम्रो नाम बोकेर

एकै छिन पर्खि देउ बात गरि देउ X

दुर देखि आए तिम्रो नाम बोकेर X

सम्बोधन गर्दा गर्दै गई गयौ छोडेर X

दुर देखि आए तिम्रो नाम बोकेर X

दुर देखि आए तिम्रो नाम बोकेर

एउटा सानो ठाउँ देउ तिम्रो धड्कन भित्र X

पुराना ति यादहरुलाई भुलाई नदेउ X

दुर देखि आए तिम्रो नाम बोकेर X

सम्बोधन गर्दा गर्दै गई गयौ छोडेर X

दुर देखि आए तिम्रो नाम बोकेर

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.