Ma Ta Dur Dekhi

दुर देखि आए तिम्रो नाम बोकेर X

सम्बोधन गर्दा गर्दै गई गयौ छोडेर X

दुर देखि आए तिम्रो नाम बोकेर

एकै छिन पर्खि देउ बात गरि देउ X

दुर देखि आए तिम्रो नाम बोकेर X

सम्बोधन गर्दा गर्दै गई गयौ छोडेर X

दुर देखि आए तिम्रो नाम बोकेर X

दुर देखि आए तिम्रो नाम बोकेर

एउटा सानो ठाउँ देउ तिम्रो धड्कन भित्र X

पुराना ति यादहरुलाई भुलाई नदेउ X

दुर देखि आए तिम्रो नाम बोकेर X

सम्बोधन गर्दा गर्दै गई गयौ छोडेर X

दुर देखि आए तिम्रो नाम बोकेर