Taandav

Shor hai andher mein 
Jo dher murda pedon ka 
Sulag gaya, jhulas gaya 
Lo jwala jwala aag hai 
Kaath hi ke dher mein 
Woh pher jeev janm ka 
Lo jal gaya dhuaan hua 
Lo swaha swaha raakh hai

Damruon ko damdamata 
Krodh naache krudh krudh 
Damruon ko damdamata 
Krodh naache krudh krudh

Mastakon mein maaya maaya 
Chat chatakati 
Khat khatakati 
Bhat bhatakati naachti 
Chhatiyon mein traahi traahi 
Dhan-dhankati 
Jhan-jhanakati 
Ek sulagati traasdi

Yojnaayein Yam banata 
Kaal daude tamtamata 
Antriksh sab samay ke 
Damaruon ko damdamata

Damruon ko damdamata 
Krodh naache krudh krudh 
Damruon ko damdamata 
Krodh naache krudh krudh

O..

Damruon ko damdamata 
Krodh naache krudh krudh 
Damruon ko damdamata 
Krodh naache krudh krudh..

O ho…

Surya ke jo turya the 
Baj rahe dhara pe hain 
Rund mund jhund se ye dab rahi dhara 
Manthano ko chooste neele neele honth hain 
Sau sau jwaar phoonkti hain sarp si bhuja

Shor hai andher mein 
Jo dher murda pedon ka 
Sulag gaya, jhulas gaya 
Lo jwala jwala aag hai 
Kaath ke hi dher mein 
Woh pher jeev janm ka 
Lo jal gaya dhuaan hua 
Lo swaha swaha raakh hai

Damaruon ko damdamata 
Krodh naache krudh krudh 
Damruon ko damdamata 
Krodh naache krudh krudh

O…

Damruon ko damdamata 
Krodh naache krudh krudh 
Damruon ko damdamata 
Krodh naache krudh krudh

O ho…