Hukum Baksiyos – Melina Rai

(Pan butte aina mai thunisyos Maisab) x2
(Purenko joon jasto muhar) x2
(Jhyal khana maiyalai tokisyos raja)x2
(Dilai ko nau tale durbar) x2
(Rolpa baksiyos ki malai rukum baksiyos) x2
(Jyanai chadhai diula sirf hukum baksiyos)x2

(Jungako rekhi khai kahile dekhi)x2
Failera puge cha galaima
Hukum failera puge cha galaima
Chaubise rukum babaku hukum
(Bihe garnu lau yasai salaima)x2
Pan butte aina mai thunisyos Maisab
(Purenko joon jasto muhar)x2

(Sana ma sana muntala dana)x2
Bhui batai thalecha falana
Hukum bhui batai thalecha falana
Mohi magna aaune dhungro lukaune
(Durbarko puranai chalana)x2
Jhyal khana maiyalai tokisyos raja
(Dilai ko nau tale durbar)x2
Pan butte aina mai thunisyos Maisab
(Purenko joon jasto muhar)x2
(Rolpa baksiyos ki malai rukum baksiyos)x2
(Jyanai chadhai diula sirf hukum baksiyos)x4.