Nabhana -Adrian Pradhan

Nabhana mero maya lagchha bhani
Nabolau bhetna sunsan ma
Maya ko kura ani bhet ghat bekar ho
Maya ko kura ani bhet ghat bekar ho
Jani jani hirdaya ma chot nimtyaunu ho
Maya tyo janjir ho
Jaha hirdaya kaida hunchha
Maya tyo janjir ho
Jaha hirdaya kaida hunchha
Hasi khushi jindagi – 2
Chinta chinta le bhari dinchha
Bharkha yama ko mitho nindra – 2
Tyesai tyesai bhagai dincha
Nabhana mero maya lagchha bhani
Nabolau bhetna sunsan ma
Maya ko kura ani bhet ghat bekar ho
Maya ko kura ani bhet ghat bekar ho
Jani jani hirdaya ma chot nimtyaunu ho
Nabhulayera bhulene ho
Na panchhayera panchine ho
Nabhulayera bhulene ho
Na panchhayera panchine ho
Kalo chhaya lage jastai
Kalo chhaya lage jastai
Bela bela tarsai dinchha
Dekhnai nasakne sahanai nasakne
Dekhnai nasakne sahanai nasakne
Ghau le mutu bhari dinchha