Timro Mayama – Ciney Gurung

Samhaali raakhay maile
Timra ti bhaawanaaharu
Sodhi sodhi baanchchu bhanera
Angaali raakhay saara timra ti kasam haru
Timi mero priya bhanera
Huri aayi udaai lagyo
Mera ti saara sapna
Indreni …. chaauna mera sabai kalpana
Kati samjhana ka mitha palharu
Kati saath dinay timro baachaaharu
Maile bishwaas ma sankaa garina
Baru haaridiye saara mero aafno bhaawana
Timro mayama – X 2
Angaalonma timro mayama Angaalonma
Thiyo shaanta shital harpal milanma
Bichodma aansoon bancha premma – X 2
Maile bishwaas garthe dukhkha darda mayaka
Saath dinchu bhanne timra kasamharu
Kati samjhana ka mitha palharu
Kati saath dinay timro baachaaharu
Maile bishwaas ma sankaa garina
Baru haaridiye saara mero aafno bhaawana
Timro mayama – X 2
Angaalonma timro mayama Angaalonma
Samhaali raakhay maile
Timra ti bhaawanaaharu
Sodhi sodhi baanchchu bhanera
Angaali raakhay saara timra ti kasam haru
Timi mero priya bhanera
Huri aayi udaai lagyo
Mera ti saara sapna
Indreni …. chaauna mera sabai kalpana
Kati samjhana ka mitha palharu
Kati saath dinay timro baachaaharu
Maile bishwaas ma sankaa garina
Baru haaridiye saara mero aafno bhaawana
Timro mayama – X 2
Angaalonma timro mayama Angaalonma