Nabin K. Bhattarai – Raat

Ru ru
Raat-a bityo aankha ma nindra parena
Maan bhitra ko, byatha le kahile chhodena
Khusiyali sabai timile nai lutyou
Ruwahera yo maan lai, timile ke nai jityou
Ru ru
Soche jasto maile, jindagi ma bhayena
Bhula bhechha kahan, maile bujhnai sakina
Jivan yestai chha
Kahile khusi ma chaldo rahechha, kahile pida ma
Aanka chimlerai sochen maile
Bhitri maan le mandaina
Chokho maya ko aartha lai, Nisthuri le bhujena
Sansar yestai chha, maya khai kahan chha
Khojdia hindchhu ma, sahara kahan chha
Raat-a bityo, aankha ma nindra parena
Maan bhitra ko betha le kahile chhodena
Khusiyali sabai timile nai lutyou
Ruwahera yo maan lai, timile ke nai jityou