Bhumarima -Mingma Sherpa

ah ha- in the bg
Timro maya le dorayo malai, tyahi bhumari ma
Timro ishara bujhna garo, chin-nai sakina
Timro maya le dorayo malai tyahi bhumari ma
(ok.)
Jahan sukai jau dokhai dokha
Milan bichod ko kathi katha
Tyahi katha ma mero sano betha
Timro bichod le dorayo malai, tyahi bhumari ma
Timro ishara bujhna garo, chin-nai sakina
Samhalna khojthyen timro mana
Kebal maile payen chhayna chhyan
Samhalna khojthyen timro mana
Kebal maile payen chhayna chhyan
Tyahi chhayan ma mero choko maya
Timro chhayan le dorayo malai, tyahi bhumari ma
Timro ishara bujhna garo, chin-nai sakina
Timro maya le dorayo malai, tyahi bhumari ma
Timro ishara bujhna garo, chin-nai sakina
Timro maya le dorayo malai, tyahi bhumari ma
Timro ishara bujhna garo, chin-nai sakina
Timro maya le dorayo malai, tyahi bhumari ma
Tyahi bhumari ma- 4(Till fade)