Hurukkai Bhaye Ma – Rajesh Payal Rai, Dayahang Rai, Alisha Rai

Video

Lyrics

सेवा छ भन्छु सुन्दैनौ
सेवान्ने भन्छु गुन्दैनौ, के भो लौ !
सेवा छ भन्छु सुन्दैनौ
सेवान्ने भन्छु गुन्दैनौ
ए सिम्मौ,
के भो नि कुन्नी ? कसो भो ?
हुरुक्कै भएँ म ।

त्यो गैरीखेतमा धान रोप्दा- रोप्दा
फाँटमारे लेकमा बीऊ छोप्दा- छोप्दा
घुमराढी ओढी सुसेल्दा
गोठालो जाँदा हो मन खेल्दा
ए सिम्मौ,
के भो नि के भो तन झेल्दा ?
हुरुक्कै भएँ म ।

साकेला थानको थानदेउता- देउता
जुराइदेऊ अब लौ एउटा- एउटा
सिम्माले माने लाखै छ
नमानेपछि भो मन छेउ त
हुइहुइमौ,
खै के भो ? खै के भो ? भन्देऊ त
हुरुक्कै भएँ म ।