Illame Sahar – Various Artists

Illame sahar chiya bari ramro tehi paryo ghar hamro
kaski hau chori nakkali mori laijane aat hamro
ghurnishe muni susaune khola gai bhaishi charne bann
pahara bhaye rasaune thiyo nisthuri timro mann
Illame sahar chiya bari ramro tehi paryo ghar hamro
kaski hau chori nakkali mori laijane aat hamro
Himali chuli tyo palla pati ghar chayo paral le
haas khel garna sakdainau hami maiti ko darr le
Illame sahar chiya bari ramro tehi paryo ghar hamro
kaski hau chori nakkali mori laijane aat hamro