Timi Nai – Suman Gurung

Timi nai jaba, bhagi hindchhau ta
Timi nai jaba, luki baschhau ta
Yo maan ko bhawana kasle bujhchha ra
Timi nai jaba, bhagi hindchhau ta
Timi nai jaba, luki baschhau ta
Yo maan ko bhawana kasle bujhchha ra
Lakhau dekhin chhan, hajaraun bhetin chha
Tara yo mana le timi lai nai rojchha
Yes yo aangalo le timi lai nai khoj chha
Timi nai jaba aanjan banchhau ta
Timi nai jaba aankha tarchhau ta
Yo maan ko chahana kasla bujhchha ra
Timi nai jaba, bhagi hindchhau ta
Timi nai jaba, luki baschhau ta
Yo maan ko bhawana kasle bujhchha ra
Kosis gari hera, yo maan lai chahera
Kosis gari hera, yo maan lai buhera
Asha chha malai timlai maya dine chhu
Harek moda ma timlai saatha dine chhu
Timi nai jaba tarki hindchhau ta
Timi nai jaba maun baschhau ta
Yo maan ko trishna kasle bujhchha ra
Timi nai jaba, bhagi hindchhau ta
Timi nai jaba, luki baschhau ta
Yo maan ko bhawana kasle bujhchha ra