Timi Malai – Adrian Pradhan

Timi malai bhuli deu sapani samjhi birsi deu
Ma ta mari sakyeko chirag hu mata nivi sakeko diyo hu
Birano bhai sansar ma uddai laijanchha
Timi malai bhuli deu sapani samjhi birsi deu
Yo maya ko aawaz sunna chahanna, mayale timi lai bolauna sakdina
Bichod ko aago le malai kharani banai laijanchha
Yo maya ko aawaz sunna chahanna, mayale timi lai bolauna sakdina
Bichod ko aago le malai kharani banai laijanchha
Hawa le tai pani kata kata, Hawa le tai pani kata kata
Udai laijanchha ..
Yo preet ko katha ma doharauna chahanna preeti ko thyo geet ma gauna sakdina
Biteko samjhana le satauchha malai harek shaj
Yo preet ko katha ma doharauna chahanna preeti ko thyo geet ma gauna sakdina
Biteko samjhana le satauchha malai harek shaj
Hawa le tai pani kata kata, Hawa le tai pani kata kata
Udai laijanchha ..
Timi malai bhuli deu sapani samjhi birsi deu
Ma ta mari sakyeko chirag hu mata nivi sakeko diyo hu
Birano bhai sansar ma uddai laijanchha
Timi malai bhuli deu sapani samjhi birsi deu