Timro samjhana Le – Yam Baral

Timro Samjhana le Dherai Geeta Gaayen,
Timro Samjhanale Yanhasamma Aayen
Timi Antai Bhulyau Kyare, Dalidali Phulyau Kyare
Kunai Sunako Bagainchama, Sunakhari Phulyau Kyare
Timro Samjhanale Dheraichoti Dhayen,
Timro Samjhanale Yahansamma Aayan
Ma Kasaiko Bhaena Kyare, Yesto Juni Haina Kyare
Jindagiko Goretoma, Kathai Bhanne Chaina Kyare
Timro Samjhanale Dherai Dukha Payen,
Timro Samjhanale Yahan Samma Aayen