Hanshi Hanshi – Yam Baral

Hanshihanshi Bitaehalyau Nee
Maya Lagae Marnu Paryau Nee
Bhet ke Bhathyo Poleko Ghauma
Nun Chari Chadi Halyau Nee
Maya Lagae Marnu Paryau Nee
Sustasusta Ma Pani, Dobato Khojdaithen
Ateetalai Birshera Man Daro Gardaithen
Tirkhako Belama Manako Talau Sukaechadau Nee
Maya Lagae Marnu Paryau Nee
Kyalkyalaima Sanchai Paryau Nee
Tarchu Bhanda Dubaechadau Nee
Sukha Dukha Sima ho, Jesaukai Kurako
Kailesamma Sahanu, Peeda Yo Mayako
Maile Lagayeko Okhati Malam Bishai Paryau Nee
Maya Lagae Marnu Paryau Nee
Jharnasamma Jharihalyau Nee
Phedaidhekhi Dhalihalyau Nee