Mann Rahe Po – Yam Baral

Mann Rahe Po Maya Preety, Hanskhel Heeramoti
Manai Mare Keko Tirsana, Manai Mare Keko Tirsana
Mann Phule Po Hariyali, Pohar Sal Yespali
Manai Jhare Keko Tirsana,Manai Jhare Keko Tirsana
Jati Bandhi Rakhe Pani Muhansari Phutdoraicha Man
Ganga Jati Gage Pani Aanphai Bhitra Sukdoraicha Man
Jati Shikhar Teke Pani Ulkasari Khasdoraicha Man
Jitna sablai Jite Pani Aaphaisanga Hardoraicha Man
AAfnai Aangan Puridina Majheri Ta Kasle Khanthyo Ra
Yeti Sundar Komal Manlai Kasle Tesai Bhanchu Bhantyo Ra
Bhujnaiparne Kuro Eutai Sancho Maya Haraudaina
Arkako Man Bhanchi, Aafnai Man Ta Palaudaina