Timra Nayan – Dhiraj Rai

Um um um – 2
Timra nayan, timra adhar, timro maya chodera
Sakdina jana tadah timilai bhulera
Timra nayan, timra adhar, timro maya chodera
Sakdina jana tadah timilai bhulera
Basanta ko phul jhain tirmo joban ma subas bani chhai diun ki
Um um um – 2
Aakash bhari ka nau laakh tara siundo ma sajai diun ki
Biasa le jhuke ka aanka ma
Saram ko lali khule jhain
Prem ko saugat liyera jivan ma
Aayi dinu timi 4
Aai dinu jivan ma
Ho oh oh..
Timra nayan, timra adhar, timro maya chodera
Sakdina jana tadah timilai bhulera
Timra nayan
Jutho na samjhi deu mero maya lai bagdo nadi jhain nirmal chha
Um um um – 2
Chiri hera timi yo chhati bhitra timrai naam koriye ko chha
Jharna jhain bagne ti kesha ma junko kiran pokhiye jhain
Badal pari ko desh ma
Aayi dinu timi 4
Aai dinu jivan ma
Ho..oh..oh
Timra nayan, timra adhar, timro maya chodera
Sakdina jana tadah timilai bhulera
Timra nayan
Um um um – 2
Um um um – 2