Utsav – Bivek Shrestha

Jindagi yo utsav ho bardaan eshworko
Shristi ka shrijana aafnai bujhaun mulya yesko
Bandiye manis kina jaat desh ranga ma
Maanabta ko khai ta chharchha nabayug ko ummanga ma
Yuddha le hoina Buddha le bholi ko din hakna sakchha
Santati le shanti le aanantar samma bachnu chha
Ughari hera maan ka ti aankha sansarai khulda chha
Bandera hera nishwarthha maya indreni bhulda chha
Chinta le hoina chintanle jagaun dibya prakash
Sansar aafno aafanta hami chhano chha eautai aakash