Udhi Jau Bhane – Aruna Lama

udhi jau bhane ma panchi hoina
basirahu yeh lai maan chaina
udhi jau bhane ma panchi hoina
basirahu yeh lai maan chaina
khasamkp mohani lagera hoki
hos mero yeh lai yaha chaina
phulai phula bich pani maan mero phuldaina
phulai phula bich pani maan mero phuldaina
lakhau tara ke garnu maile
tyaha mero dhukha chaina
bhiraha ko aago nibhauna khojchu
aasu le yeh lai metidaina
khola ko pani sindhur tirkha
metauna yeh lai sakidaina
pirati ko diyo chaina
chita bata diyau bhane
pirati ko diyo chaina
chita bata diyau bhane
chota pani mito lagcha
mayalu le diyo bhane
tada cha khasam mero
suncha yeh lai sundaina
bandagi mutu uhkashna pheri
aaucha ki yeh lai aaudaina
udhi jau bhane ma panchi hoina
basirahu yeh lai maan chaina
khasamkp mohani lagera hoki
hos mero yeh lai yaha chaina
udhi jau bhane ma panchi hoina
basirahu yeh lai huhuhu…..