Yo Nirdosh Muharko – Astha Tamang Maskey

Jhuto Satya

Yo Nirdosh muharko naqab pachadi yuta lukeko rup cha
yo khushi dehkene muskan pachadi yuta gahiro dukkha cha
yo udar dekhene man bhitra yuta drishya swarta gadiyeko cha
yo nyano aangalo ko mayama sayad katai chiso thau cha

ho…
timi jo dekchau k timro lagi satya ho
timi jo dekdainau k timro lagi jhuto ho
timi jo dekchau k timro lagi satya ho
timi jo dekdainau k timro lagi jhuto ho
ki jhuto satya
jhuto ho ki
jhuto satya ho

yo sampurna dekhene jeewan ma jhan ananta aabhav haru
yo bahira batako kaliko sarir cha bhitra bata dherai naram
yo sajilo dekhene bato cha hirda kheri dhrai garyo
bipana jhai lagne yethartha aakhir ma ek sapana nai thiyo

ho…
timi jo dekchau k timro lagi satya ho
timi jo dekdainau k timro lagi jhuto ho
timi jo dekchau k timro lagi satya ho
timi jo dekdainau k timro lagi jhuto ho
ki jhuto satya
jhuto ho ki
jhuto satya ho

Aaphulai herda the ma aafulai chinena mailae
Aaphulai herda the ma aafulai chinena mailae

timi jo dekchau k timro lagi satya ho
timi jo dekdainau k timro lagi jhuto ho
timi jo dekchau k timro lagi satya ho
timi jo dekdainau k timro lagi jhuto ho
timi jo dekchau k timro lagi satya ho
timi jo dekdainau k timro lagi jhuto ho
timi jo dekchau k timro lagi satya ho
timi jo dekdainau k timro lagi jhuto ho
ki jhuto satya
jhuto ho ki
jhuto satya ho