Yo Ke Bhayo – Nima Rumba

Din-a hos ya raat hos
Timro har prashna ma, ma aljhi rahen 2
Kohi batai deu, yo ke bhayo 2

eauta bhul garen maile, timlai maya garnu
Eauta khusi ko kura pani ta thiyo, Timlai maile chahanu
Tara prit ko bahana ma geet banyo, Timilai sochne soch bhayo
Kebal eauta shor bhayo, Kebal mero sokh bhayou

Rahena kunai sima mero, nijik jati timi chhau
Thandina ma aru kasai lai, bhulnai sakina mero aatit lai 2
Yatra lai kati badhau na khojda, har mod ma timi kina
har mod ma timi kina
Kohi batai deu, yo ke bhayo 2
[ Kun dhar ma ma reti-na, maya ko dhar ma ta reti rahe chha
U chha kahan chha, Marun namarda bhanlan
Ke garun, bhatenu chhutinu ta thikai chha
Tara timi kahan malai, sataun chhau, kina uljhaun chhau
Ko hau timi, – 2 ]
Kohi batai deu, yo ke bhayo (till fade)
(Kohi Batai deu the bg)
(yo, ke bhayo)
(above two line till fade)