Yo e yo yo – Cool Pokhrel

Bolaunda pani boldin nau
Phakaunda pani mandin nau
Eaklia aafai ma tolaunchhau
Sodhda pani risaunchhau
Yo e yo yo 2
Timi yo ke bha ko
Kina timi yesto sarai ruko
Yo e yo yo 2
Timi yo ke bha ko
Kina timi yesto sarai ruko hu
chhalaunda kheri chhaldin nau
Jiskaunda pani jiskin nau
Aafnai duniya ma haraunchhau
Bhanna pani lajaunchhau
Yo e yo yo 2
La hera roko
Ma batra tyesto ke galti bhayo
Ho
Eak-kashi mus-sa kina hansdin nau
Maan ka kura timi kina kholdin nau
Ma ta timilai aafnai thanchhu
Maan ka kura ma timilai nai bhanchhu
Uh