Sapana Ra Kartabya – Abhaya, The Steam Injuns

Jivan chha andhyaro, bachna chha dherai garo
Chhuna chha aakash lai, jitna chha batash lai
Sapana ra kartabya lai, nispakchhya tolna garo chha
Sabai ko bhawana lai, na todi hindna garo chha
Hum
Aafno bhagya lai, aafai nai lekhnu chha
Parisram ra tyaag le phal mitho paunu chha
Sapana ra kartabya lai, nispakchhya tolna garo chha
Sabai ko bhawana lai, na todi hindna garo chha
Hindna chha dherai dherai, aago sari ko baato ma
Bachna chha sandhai sandhai, yo mero jivan ma
Sapana ra kartabya lai, nispakchhya tolna garo chha
Sabai ko bhawana lai, na todi hindna garo chha
Ha Uh
Hum hum
(Sapa na ra Kartbya)
Hum