Dubo Phulyo – KABADDI 3 Movie

juni katchhu bhantheu masita
manko saino jodichhau ko sita
juni katchhu bhantheu masita
manko saino jodichhau ko sita

jaile hinchhau naya naya khoji ma
hunna kaile daam paisa goji ma
jaile hinchhau naya naya khoji ma
hunna kaile daam paisa goji ma

paile maya moho lagaune
ahile bheta bhanda ne naaune
paile maya moho lagaune
ahile bheta bhanda ne naaune

[MUSIC]

ho yo jamana paisako
bhar nahune pani ra baisa ko
ho yo jamana paisako
bhar nahune pani ra baisa ko

kamau dhana paihalchhau joban
mero rupma nalagau tyo maan
kamau dhana paihalchhau joban
mero rupma nalagau tyo maan

timrai naam japera basne ho
aainau bhane kharani ghasni ho
timrai naam japera basne ho
aainau bhane kharani ghasni ho
gauko fulyo pathi hai palayo

pathi hai palayo
baiguni ko mayale mutu hai jalayo
baiguni ko mayale mutu hai jalayo

juni katchhu bhantheu masita
manko saino jodichhau ko sita
juni katchhu bhantheu masita
manko saino jodichhau ko sita

jaile hinchhau naya naya khoji ma
hunna kaile daam paisa goji ma
jaile hinchhau naya naya khoji ma
hunna kaile daam paisa goji ma

paile maya moho lagaune
ahile bheta bhanda ne naaune
paile maya moho lagaune
ahile bheta bhanda ne naaune

paile maya moho lagaune
ahile bheta bhanda ne naaune
paile maya moho lagaune
ahile bheta bhanda ne naaune