AAU aba mero – suresh Kumar

Artist/Singer: Suresh Kumar (सुरेश कुमार)
Album: unknown
Genre: Pop

Lyrics

आउ अब मेरो अङ्गालोमा,जीउन मलाई गाह्रो भो 
काहा छौ मेरी प्रीयेसी 
जिवन् मेरो सब् अन्धकार् भो 
आउ अब मेरो अङ्गालोमा, जीउन मलाई गाह्रो भो 

थाहा थिएन बिछोड्को घाउ, एति आसर् हुन्छ भनेर 
काहा छौ, मेरी प्रीयेसी 
जिवन् मेरो सब् अन्धकार् भो 
आउ अब मेरो अङ्गालोमा,जीउन मलाई गाह्रो भो 

थाहा थिएन प्रीतबिना,जिवनको मुल्ये केहि हुन्न भनेर 
काहा छौ मेरी प्रीयेसी 
जिवन् मेरो सब् अन्धकार् भो 
आउ अब मेरो अङ्गालोमा,जीउन मलाई गाह्रो भो 

फर्क फेरि मेरो जिन्दगिमा, जीउन मलाई गाह्रो भो 
काहा छौ, मेरी प्रीयेसी 
जिवन् मेरो सब् अन्धकार् भो 
आउ अब मेरो अङ्गालोमा,जीउन मलाई गाह्रो भो